DECT 耳麦

您的位置:首页>产品展示> DECT 耳麦
         \           
 
VT9400 DECT                                           

1.佩戴舒适  

2.宽频音质

3.具有音量调节和静音功能

4.听力保护功能

5.多功能按键,操作方便

6.麦克风降噪功能

7.通话距离:室内30米,室外150米

8.通话时长:6小时,待机时长36小时

9.与桌面电话和软电话无缝对接

10.含USB孔,与电脑无缝对接